top of page
Tìm kiếm

Cuộc trò chuyện cộng đồng SESSFA 11/09

Bạn được mời tham gia một buổi lắng nghe và hỏi đáp với Vivian van Gelder, một chuyên gia chính sách và vận động giáo dục có trụ sở tại Seattle đại diện cho PTSA của Hội đồng Seattle, và các thành viên sáng lập của Liên minh gây quỹ các trường SE Seattle và các nhà lãnh đạo địa điểm từ 17 trường tham gia của chúng tôi.


Chúng ta sẽ đi sâu vào các chủ đề ảnh hưởng đến tất cả các trường công lập ở SE Seattle của chúng ta, bao gồm tài trợ cho trường học, gây quỹ, công bằng, vận động chính sách và hơn thế nữa!


Nếu có thắc mắc về chương trình họp hoặc gửi câu hỏi trước, vui lòng liên hệ sessfundraisingalliance@gmail.com


0 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page