top of page
Tìm kiếm

Hỗ trợ giáo viên của chúng tôi với các nhà tài trợ Chọn

Nhà tài trợ Chọn cho phép giáo viên yêu cầu quyên góp để chi tiêu cho các mục tiêu cụ thể mà họ có cho lớp học của mình. Vui lòng xem bên dưới để biết các yêu cầu hiện tại từ các giáo viên của chúng tôi tại South Shore:

 

Công cụ điêu khắc các tông | Nhà tài trợChọn dự án của ông Horner

Hỗ trợ Giáo viên Nghệ thuật South Shore, ông Horner và học sinh trung học cơ sở; Các khoản quyên góp được yêu cầu mua kéo hạng nặng được sử dụng để mở ra tiềm năng sáng tạo cho học sinh. Quyên góp ngay bây giờ VÀ chia sẻ trên phương tiện truyền thông xã hội của bạn để quảng bá nhằm hỗ trợ nhu cầu này