top of page

Nguồn nhân viên

Biểu mẫu yêu cầu tình nguyện viên PTSA

Yêu cầu Tình nguyện viên PTSA trong lớp học của bạn để được hỗ trợ với:

sự kiện một lần, chuyến đi thực tế hoặc chương trình học hàng tuần 

Biểu mẫu yêu cầu tài nguyên

Yêu cầu hỗ trợ vật chất cho lớp của bạn: đồ ăn nhẹ, vật tư, tài trợ cho vật liệu hoặc dự án.

PTSA sẽ cần phải xem xét và phê duyệt. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng biểu mẫu dưới đây cho các yêu cầu tài trợ cho câu lạc bộ, dự án hoặc thiết bị với sự ủy quyền trước của ủy ban ngân sách.

Yêu cầu hoàn trả

Trợ cấp nhỏ cho nhân viên South Shore

Đây là cơ hội để bạn nhận được tài trợ cho lớp học hoặc hoạt động / nguồn cung cấp có lợi trực tiếp cho học sinh South Shore trong năm nay. Đối với năm học 2022-2023, một khoản trợ cấp nhỏ $ 200 có sẵn cho mỗi nhân viên gia hạn tư cách thành viên PTSA của họ VÀ đăng ký.

bottom of page