top of page
Tìm kiếm

The Inaugural SE Seattle Move-a-Thon Kicks off May 17

Chúng tôi là ai?


Chúng tôi là một nhóm bao gồm PTA và PTO của 12 trường vùng Đông Nam Seattle, chúng tôi cùng nhau tạo ra một hệ thống gây quỹ bình đẳng và khuyến khích trẻ của chúng ta tập trung vào việc học trong trường và tham gia cộng đồng của các trường đông nam Seattle bằng cách tham gia các hoạt động ngoài trời.

Những hoạt động gì?


Hoạt động: Vào giữa tháng 5, học sinh sẽ nhận giấy Bingo Board và được khuyến khích hoàn tất càng nhiều ô càng tốt. Mỗi ô sẽ là một hoạt động có thể làm một mình hoặc làm với gia đình hoặc làm với cộng đồng. Vào cuối tháng 5, học sinh đem nộp lại giấy Bingo cho trường để nhận giải thưởng.


GIVE: Khuyến khích hàng xóm, bạn bè và thành viên gia đình bảo trợ bạn ở bản Pledge. Hỏi họ có thể hổ trợ bạn với quyên góp tiền hoặc hoàn tất một số ô ở giấy Bingo với bạn. Tiền quyên góp sẽ được thu vào cuối tháng 5 và sẽ được chia đều cho tất cả các trường.

https://secure.givelively.org/donate/alliance-for-education/inaugural-southeast-seattle-schools-move-a-thon

12 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả
bottom of page